Førstehjelp – et aktuelt tema

Vi har startet en serie om førstehjelp, basert på studier gjort av NKT-Traume i samarbeid med andre. Den første artikkelen finner du her. Skandinavisk Akuttmedisin 2017 ble avholdt på Gardermoen 21.-22.3., altså ganske nylig. Her var det også fokus på førstehjelp, og to helt nye studier ble presentert.

Håkon Kvåle Bakke, Harald Kvåle Bakke og Runa Schwebs presenterte en studie av barne- og ungdomsskolelæreres meninger om førstehjelpsundervisning i skolene. Her var konklusjonen at norske skoleelever mottar relativt mye førstehjelpsundervisning, men det er ikke systematisk hva som blir undervist. Lærerne må ha bedre opplæring selv, og trening i hvilke ferdigheter de bør undervise i, og hvordan.

Sigrurd W. Blix presenterer sitt abstract under SAM2017

Sigurd W Blix, Jørgen Melau og Inger Lund-Kordahl presenterte en undersøkelse som sammenlignet ambulansefagarbeidere og forsvarets medics i behandlingen av penetrerende skader. De viste at forsvarets medics er godt drillet og dyktige i pasientundersøkelse, men bruker lang tid på undersøkelsen. Ambulansefagarbeidere fant færre skader, og var dårligere på pakking av penetrerende skader, men raskere. Forfatterne mener at ambulanseutdanning bør inneholde undersøkelse og behandling av penetrerende skader i tråd med forsvarets opplæring, og at det er behov for at ambulansefagarbeidere får oppfriskning. Dette er omtrent samme som NKT-Traume svarte i sin høringsuttalelse på PLIVO-prosedyren, som du finner her.

Jørgen Melau, Inger Lund-Kordahl og Sigurd W Blix

NKT-Traume ble «over bordet» oppfordret til å foreslå en opplæringspakke fra Helsedirektoratet, noe vi selvsagt skal gjøre.

Håkon Kvåle Bakke ble tildelt prisen for beste abstrakt på festmiddagen. Også han ble oppfordret til å bidra i det pågående arbeid med førstehjelp som regjeringen har iverksatt, se her.

Prisvinner Håkon Kvåle Bakke sammen med Jan Erik Nilsen og Jo Kramer-Johansen fra Nakos Foto: Nakos, Siw L. Osmundsen

Førstehjelpsområdet er altså aktuelt for tiden, og dette samsvarer godt med behovene som våre undersøkelser hittil har avdekket. Neste artikkel om førstehjelp skal ta for seg førstehjelpskunnskapene i befolkningen generelt. Følg med!