Høringsutkast «Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi» er sendt ut!

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi tok allerede i 2014 initiativ til å samle all nasjonal kompetanse på prehospital behandling av alvorlig nedkjølte for å få enhetlige nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling frem til sykehus der avansert oppvarming kan foregå. Initiativet ble tatt etter flere hendelser som viste behov for klarere retningslinjer, på tross av gode veiledere i både Helse Nord og Helse Sør-Øst.

I 2015 oppnevnte fagdirektørene ved traumesentrene representanter til en arbeidsgruppe, som siden ble supplert med medlemmer også fra frivillige organisasjoner, rednings- og ambulansetjenesten og AMK.

Nå foreligger høringsutkastet til Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi. Retningslinjens mål er å gi anbefalinger om diagnostisering, behandling og rett destinasjon for den hypoterme pasienten. Målgruppen er bred og omfatter alle som behandler hypoterme pasienter, både i en frivillig organisasjon og som profesjonelle i helsetjenesten eller redningstjenesten. Den frivillige redningstjenesten og AMK har en spesiell viktig plass i retningslinjen.

Dokumentet består av:

Alle dokumentene finnes på traumatologi.no, og du kan lese dem ved å klikke på hvert enkelt dokument over.

Skjermdump fra nrk.no 12. desember, 2014

Vi ber spesielt om kommentarer til:

  • Er flytskjemaene forståelige og mulig å implementere?
  • Er noen av anbefalingene for svake eller for sterke?
  • Er språk og terminologi forståelig?
  • Mangler det områder som ikke er beskrevet?
  • Vil «Lommeutgaven» være anvendelig i daglig praksis?

Høringsfrist
Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 6. juni kl 14.00
Høringsuttalelser sendes elektronisk til NKT-T til post@traumatologi.no

Skjermdump fra nrk.no 5. juli, 2016

Prosjektleder er:
Øyvind Thomassen
Overlege, PhD
Haukeland Universitetssykehus
Mobil 97 71 87 21
Epost: oyvind.thomassen1@helse-bergen.no

Aktuelle lenker: