Bli med å skrive historie!

En ny nasjonal undersøkelse knyttet mot arbeidet som skjer regionalt og nasjonalt med standardisering innen ambulansetjenesten er sendt ut! Vi oppfordrer til å svare!

En nasjonal spørreundersøkelse til alle som jobber prehospitalt i Norge ble sendt ut 1. mai 2017. Undersøkelsen er en del av Nina Ø. Thorvaldsen masteroppgave, og et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-T), NAKOS og Universitetet i Stavanger (UiS). Thorvaldsen er spent på responsen, og håper mange tar seg tid til å svare!

Undersøkelsen inneholder spørsmål om NAKOS-portalen, traumesideleie, Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) og utstyr til bruk ved alvorlig traumer.

Vi vet at praksis vedrørende bruk av nakkekrage har variert i den prehospitale tjenesten og vi ønsker blant annet å undersøke om den nye prosedyren har endret praksis.

Bakgrunnen for undersøkelsen er knyttet opp mot arbeidet som skjer både regionalt og nasjonalt med standardisering innen ambulansetjenesten. Dette gjelder innenfor områdene utdanning, retningslinjer/prosedyrer og kvalitetssikring. I 2015 ble det publisert en ny nasjonal kunnskapsbasert fagprosedyre som beskriver vurdering og behandling av traumepasienter hvor det mistenkes skader i columna. Prosedyren «Stabilisering av Columna – fra skadested til avklaring» fikk stor respons og oppmerksomhet. Vi vet at praksis vedrørende bruk av nakkekrage har variert i den prehospitale tjenesten og vi ønsker blant annet å undersøke om den nye prosedyren har endret praksis.

Så vidt vi vet har en slik undersøkelse aldri vært gjennomført tidligere, og vi er utrolig spente på responsen.

Denne undersøkelsen, som er en del av min masteroppgave, er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-T), NAKOS og Universitetet i Stavanger (UiS). Så vidt vi vet har en slik undersøkelse aldri vært gjennomført tidligere, og vi er utrolig spente på responsen. Høy svarprosent er avgjørende for at svarene vi får speiler det som faktisk skjer rundt fagutvikling og kvalitetssikring  i tjenestene.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut til den e-postadressen du har registrert i NAKOS-portalen. Har du ikke fått e-post? Ta kontakt med undertegnede på nina_thorvaldsen@yahoo.no. Alle som svarer er sikret full anonymitet.

Følg linken i e-posten du har fått og svar, ditt svar teller. På forhånd tusen takk.

Mvh Nina Ø. Thorvaldsen