Selfies – en ny risiko for alvorlig skade og død

Ifølge Wikipedia har det amerikanske transportministerium anslått at 33.000 personer ble skadd mens de kjørt og brukte mobiltelefon i 2014. Samme artikkel rapporterer at et forsikringsselskap fant at 4% av alle bilførere har erkjent å ha tatt selfier mens de kjørte bil.

Dette skjer blant alle, her er den daværende danske statsminister Helle Thorning-Schmidt med David Cameron og Barack Obama til Nelsom Mandelas begravelse i desember 2013.

Selfier er ikke uten risiko. En vitenskapelig studie fra Carnegie Mellon University i Pittsburgh og the Indraprastha Institute of Information Technology in Delhi, India rapporterer at 127 personer mistet livet mens de tok selfier (eller forsøkte på det) mellom mars 2014 og september 2016. Les selv artikkelen her.

De fleste skader opstår ved fall, men også drukning og skader med transportmidler kommer høyt på listen. India ligger absolutt på topp på listen over land med selfie-relaterte dødsfall, med Pakistan, USA og Russland etter (frem til 2016).

Før nasjonaldagen er det altså god grunn til å advare mot å ta selfier i farlige omgivelser. En russisk advarselsplakat illustrerer noen av de ting man IKKE bør gjøre.