Førstehjelp IV – er vi gode nok til penetrerende skader?

Vi vet at befolkningen kan og vil yte førstehjelp, og mye mer enn i andre land. Dette bygger blant annet på NKT’s undersøkelser, se her.

Hva hvis vi fikk en Manchester-massakre her?Eller en Boston Marathon-bombe?
Penetrerende skader er noe vi sjelden ser, og kanskje sjelden trener på? En ny studie viser at ambulansepersonells ferdigheter er dårligere enn forsvarets medics på nivå 3– se her!

Dette er ikke overraskende – forsvarets medics trener på penetrerende skader og ville uten tvil klart seg dårligere ved for eksempel brystsmerter. Men studien viste også at man kan bli god på kort tid – innen spesialiserte felt. Soldatene i undersøkelsen var 19–20 åringer med kun tre ukers førstehjelpskurs, men med fokus på penetrerende skader. Det viste seg at soldatene var de som fant flest skader, gjerne alle sammen, mens ambulansepersonalet fant noe færre. Derimot så var ambulansearbeiderne raske. De prioriterte hva som måtte undersøkes, men de fant ikke like mange av skadene på pasienten.

Kanskje en kombinasjon av fagarbeiderutdannelsen med tillegg av et kort kurs i penetrerende skader i stil med forsvarets kunne gi virkelig bra kompetanse i ambulansetjenesten?

I andre land er det stort fokus på opplæring i behandling av penetrerende skader. Department of Homeland Security i USA har gått aktivt ut med en kampanje for opplæring i førstehjelp ved penetrerende skader, les mer her.
Legg merke til at turniké kommer som tredje og siste velg – det er ikke førstebehandling. Dette har vi omtalt tidligere – se her.