BørneTraumeSymposium, København, 19. januar 2018

BørneTraumeSymposium avholdes for 3. gang på Rigshospitalet, København. 19. januar 2018

Målgruppen er leger, sykepleiere og andre faggrupper med interesse for akuttbehandling av barn.

For mer informasjon og påmelding se: http://paediatrictraumasymposium.dk