Velkommen til regionalt traumemøte Helse Sør-Øst

Velkommen til regionalt traumemøte på OUS, ullevål. Møtet finner sted i KIS-auditoriet, Bygg 11.

 19. september klokken 1630-2000