Invitasjon til AIS kurs – Skadegradering

Nasjonalt traumeregister inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale) 7. – 8. November 2017.

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalt traumeregister, Oslo Universitetssykehus og Association for the Advancement of Automotive Medicine.

Kurset blir avholdt på Søsterhjemmet, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Oppstart 7/11 kl 0830 – 1730, 8/11 kl 0830 – 1500.

Instruktør på kurset vil være Morten Hestnes, Nasjonalt Traumeregister og Helga Hagland, Haukeland Sykehus.

Til informasjon: Nasjonalt traumeregister arrangerer NTR Kodekurs ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål 6. November 2017.

Målgruppe:

Sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.
Kurset er obligatorisk for registrarer som skal innregistrere data i Nasjonalt traumeregister.
For registrarer vil det ikke bli utstedt lisens for registrering i Nasjonalt traumeregister uten godkjent AIS kurs.

Det er også sterkt anbefalt at registeransvarlige skal ha godkjent AIS kurs.

Kursbeskrivelse:
Kursversjon: The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition, update 2008.

 • Kurset er på totalt 14 timer fordelt på forelesninger og selvstendig arbeid, hvor norske anonymiserte pasienteksempler er brukt i kodeøvelsene.
 • Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring i bruken av AIS
 • Kursmanualen er på engelsk
 • Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket

Emner:

 • Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og teknikker for bruk av disse
 • Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes
  • Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skadde pasienter med multiple skader.
  • Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale, 2005.
  • Uttrekk av traumedata.
  • Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes.
  • Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme.
  • Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner.

 

Påmelding og kursavgift:
Bindende påmelding innen 27.10.2017
Avmelding etter påmeldingsfrist vil bli fakturert med kursavgift.
Kursavgiften vil bli kr 5000,-.
Kursavgiften dekker sertifiseringskostnader, kursmateriell, AIS manual og lunsj/bevertning begge dager.
For deltakere som har tatt kurset tidligere og som ønsker å delta for andre gang, er kursavgiften
Kr. 2500,-. De vil da ikke motta ny AIS manual.

Påmelding skjer pr mail til Morten Hestnes.
Husk å oppgi i påmeldingen hvilket sykehus dere kommer fra, adresse, telefon og fakturaadresse.

Spørsmål:
Vedrørende påmelding og innhold rettes dette til Morten Hestnes morten.hestnes@uus.no, 22117446 / 97189081.

Kurset er godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie hos NSF med totalt 12 timer.

Vennlig hilsen

Elisabeth Jeppesen                                                                Morten Hestnes
Daglig leder                                                                             Kursleder
Nasjonalt traumeregister                                                       AIS kurs