Husk å melde deg på den nasjonale traume- og teamsamlingen !

BERGEN 13. – 17. november 2017

Stiftelsen BEST, Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi, Nasjonalt traumeregister og Oslo Universitetssykehus inviterer i felleskap til nasjonal traume- og teamsamling på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen.

For første gang vil en hel uke dedikeres for å samle traumeinteresserte fra hele landet – både beslutningstakere og de som daglig jobber med traumepasienten – til faglig påfyll og nettverksbygging.

Den nasjonale traume- og teamsamlingen er lagt til uke 46 i Bergen. BESTs nettverksmøte sitt 20 års-jubileum feires samtidig under uken.

Hele programmet kan du lese her

Deltakeravgiften er 1.500,- pr person uavhengig av antall sesjoner/dager man deltar på. Avgiften dekker forelesniger/kurs, lunsj, kaffe/pausemat, samt jubileumsmiddag onsdag.

Påmeldingsfristen er 16. oktober. Påmeldingen kan du gjøre via denne linken

VELKOMMEN!