Faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Skrevet av Øyvind Thomassen

NKT-Traume har tatt initiativ til en nasjonal prosess for å bedre diagnostisering, behandling og samhandling på tvers av RHFene av prehospital aksidentell hypotermi.
Høsten 2016 ble en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra hvert av de fire RHFene samt representanter fra Røde Kors Hjelpekorps, ambulansetjenesten, AMK, 330 skvadronen og primærhelsetjenesten samlet til det første arbeidsmøte. Retningslinjen har vært gjennom to høringsrunder og er nå ferdig.

Målgruppen er alle som gjennom en organisasjon vil kunne møte kalde pasienter. Derfor er innholdet i retningslinjen enkelte steder delt mellom de frivillige uten helsefaglig bakgrunn og de som jobber innenfor helsevesenet. Anbefalingene i retningslinjen starter med primærundersøkelsen av en kald pasient ute i felt og følger pasienten helt inn på lokalsykehus eller frem til et traumesenter.

Skjermdump fra vg.no

Hypotermi og termoregulering er viktig innen traumatologien av to årsaker. For det første har hypoterme pasienter høyere dødelighet og sykelighet etter traume enn normoterme pasienter. Dette gjelder også ved mild og moderat hypotermi. For det andre har pasienter med hypoterm hjertestans god overlevelse dersom pasienten kommer til et traumesenter med muligheter for ekstrakorporal oppvarming.
Vi tror at en felles faglig retningslinje kan øke kvaliteten på behandlingen som gis den enkelte pasienten, men i tillegg også bedre samhandlingen mellom sykehusene og alle aktørene som er med i behandlingskjeden.

Prosessen med å få godkjent retningslinjen som en fagprosedyre i Helse Bergen er startet. Når denne prosessen er ferdig vil retningslinjen bli lagt ut på www.fagprosedyrer.no

Retningslinjen, en prehospital sjekkliste og metodebeskrivelsen kan fritt lastes ned og implementeres av den frivillige redningstjenesten og helsevesenet. Du finner den på kompetansetjenestens hjemmeside under fanen «ressurser», klikk her.