Fredag 9. mars 2018 arrangerer Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling kurset Emergency management of severe burns (EMSB)

Skrevet av Ragnvald Ljones Brekke

Hva er EMSB

EMSB tar sikte på å undervise kursdeltagerne i hvordan man erkjenner, vurderer, stabiliserer og overflytter en alvorlig brannskadet pasient. Relevante kliniske ferdigheter blir demonstrert og viktige emner blir forelest og i tillegg diskutert og grundig forklart gjennom mindre diskusjonsgrupper og treningsstasjoner i løpet av kursdagen. Naturtro simuleringssituasjoner med sminkede markører blir benyttet mot slutten av kursdagen for å strukturere, integrere og praktisk øve på de nye tilegnede kunnskapene. Kurset retter seg mot helsepersonell, leger og sykepleiere, som kan havne i situasjoner der de er ansvarlige for å håndtere pasienter med alvorlige brannskader. Kurset bygger på kjente og aksepterte system og kunnskaper for traumehandtering (ATLS) og repeterer denne modellen med et supplement av spesifikke aspekt assosiert med brannskader.

Kurset er strukturert og intensivt og har et fast oppsatt program med kursstart 0730 og kursslutt 1800. Dagen er firedelt med korte oppsummeringsforelesinger først på dagen, ferdighetstrening i grupper før lunsj, tema-diskusjonsgrupper tidlig på ettermiddagen og pasientsimuleringssituasjoner på ettermiddagen. Helt til sist på dagen må alle kandidatene gjennom en skriftlig multiple choice-eksamen og en muntlig praktisk test med pasientsimulering. Både skriftlig og muntlig del må være bestått for å få bestått kurs. På grunn av den fastlagte strukturen i kurset er det bare mulig å få gjennom 24 deltakere på hvert kurs. Dette sikrer god tilrettelegging og opplæring av hver enkelt kursdeltaker.

Godkjenninger:
Kurset er godkjent som valgfritt kurs i etter- eller videreutdanning for:

  • Generell kirurgi
  • Ortopedisk kirurgi
  • Anestesiologi
  • Plastikkirurgi
  • Allmennmedisin
  • Norsk sykepleierforbund

Påmeldingsfrist: 15. desember

Kursdato: fredag 9. mars 2018

Kurssted: Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Link til påmelding: Emergency management of severe burns