Invitasjon til forskningssymposium

Tema: Forskning, utvikling og innovasjon innen området akuttmedisin utenfor sykehus.
Debatt: Hva er behovene? Hva er forskningsspørsmålene? Behov for samarbeid, felles strategi? Presentasjon av aktuelle prosjekter.

Sted: Hotell Park Inn Oslo Airport, Gardermoen
Tid: Torsdag 8. februar 2018, kl. 10:00 til kl. 17:00, registrering fra kl. 9:00

Arrangører:
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume), Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm), Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin, Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse- Vest (RAKOS)

Målgruppe: Aktive forskere innen akuttmedisin og traumatologi, ledere med ansvar for forskning i kommuner og sykehus, lærere ved universiteter og høyskoler.

Program for dagen:

09.00-10.00 Registrering/kaffe
10.00-10.30 Velkommen – korte innledninger fra møtearrangørene
10.30-13.00 Aktuelle forskningsprosjekter
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.30 Hva slags forskning trenger den akutt syke eller skadde pasienten? Konkretisering av forskningsspørsmålene. Debatt
15.30-15.50 Pause
15.50-16.40 Veien videre? Samarbeid? Samlet strategi? Finansiering? Debatt 16.40-17.00 Oppsummering/avslutning

Det vil bli mulighet for å delta på felles middag kl. 18.00. Det er ingen deltakeravgift.

Bindende påmeldling til kristine@nakos.no innen 25. januar 2018.
Vennligst benytt påmeldingskjemaet via denne linken