Fagsamling hypotermi

I 2017 ble det utarbeidet nye faglige retningslinjer for behandling av nedkjølte pasienter.
NKT Traume og Forsvarets Sanitet ønsker å omsette disse retningslinjene i praktisk handling . På denne fagsamlingen skal vi dele praktisk erfaring med håndtering av de nedkjølte pasientene.
Målgruppen for denne samlingen er alle de som har beredskap for prehospital behandling av nedkjølte pasienter både sivilt og militært. Ambulansepersonell, redningsmenn, sykepleiere og leger med tilknytning til (luft-)ambulansetjeneste, redningstjenesten, frivillige organisasjoner og innsatsgrupper og sanitetspersonell i Forsvaret er målgruppen.

Vi har laget en mer detaljert, om enn foreløpig, program som du kan laste ned her

Vi gjør oppmerksom på at vi har begrensning på deltakerantallet (80 personer). Meld deg på her innen 2. februar. Du vil få beskjed innen 9. februar om du har fått plass.

For praktiske spørsmål knyttet til arrangementet kontakt

Jan Risberg, FSAN, jri@nui.no

Øyvind Thomassen, Helse Bergen, oyvt@helse-bergen.no