Nasjonal traume- og teamsamling, BEST 20 års jubileum.

13. – 17. November ble den første nasjonale team og traumesamling gjennomført ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen, samtidig som BEST markerte sitt 20 års jubileum.

BEST ble etablert for 20 år siden, av entusiastene Torben Wisborg, Guttorm Brattebø, Johannes Brattebø og Åse Brinchmann-Hansen.

Stiftelsen BEST sine visjoner og mål er:

  • BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i teamhandling ved systematisk å øve samarbeid, ledelse og kommunikasjon i tverrfaglige team.
  • Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre fagområder.
  • BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt. Gjennom et åpent, grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring.
  • BEST skal søke samarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele metoder og resultater skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skal formidles bredt.


Den nasjonale traumeuken startet mandag med ASSET kurs, KITS– instruktørkurs og samling en samling arrangert av Nasjonalt traumeregister for alle traumeregistarene i landet.

Tirsdagen var over 100 KITS instruktører samlet til årets instruktørsamling
KITS kurset startet opp i 2011 og gjennomføres nå på 40 sykehus med traumefunksjon. Kurset fokuserer på initialbehandling etter ankomst til kvalifisert sykehus.
Målgruppen for kurset er sykepleiere som er delaktig i traumemottak, men andre profesjoner som har en aktiv rolle i traumebehandlingen er også velkomne på kurs.
KITS er kvalitetetssikret av Avdeling for traumatologi ved OUS-U og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-T)

ATLS Norge gjennomførte på tirsdag en update av sine instruktører. ATLS har nå kommet i 10 utgave.

ATLS er ett avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus.
Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

Tirsdag ettermiddag ble brukt til et møte for alle interesserte om teamlederfunksjonen, og hvordan man kan styrke den. Beredskapsplaner i praksis ble diskutert, og vi fikk ferske erfaringer fra sykkel-VM i Bergen og to beredskapsøvelser på Hamar og Kalnes.

Onsdagen og torsdagen var det duket for markering og feiring av BEST 20 år.

Eva Håheim Pedersen fra Finnmarkssykehuset og Lars Vorland fra Helse Nord avsluttet sin gratulasjonstale med å overrekke 50.000,- i gave fra Finnmarkssykehuset og Helse Nord til BEST for videre utvikling

Disse dagene var dels et tilbakeblikk på de siste 20 års utvikling innen teamtrening, men også beskrivelse av traumesystem i London – med fokus på alvorlige skader hos eldre, og en oppsummering av traumesystemet i Sverige. I Sverige har Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÔF) (analogt til vårt Norsk Pasientskade Erstatning) startet en kampanje for bedre traumebehandling med gjensidige besøk, slik NKT-Traume har formidlet gjensidige besøk på traumesentrene siden 2014.
Les mer om LÔFs aktiviteter her. Torsdag var det opplegg om fasilitatorutdanning i Danmark, rehabilitering i Norge, teamlederopplæring i Sjøforsvaret, og om effekten av teamtrening ulike steder i verden. Her var også oppdatering om den nye utgave av ATLS (10. utgave) og om kompetanse i traumesykepleie-kursets KITS.

Torsdags ettermiddag og fredagen var avsatt til den første kvalitetsforbedringskonferansen i regi av NTR.
Over 50 deltagere møtte og det ble en innholdsrik dag med erfaringsdeling og diskusjoner. Vi hadde to utenlandske gjester som delte sine erfaringer fra hhv det tyske og det engelske traumeregisteret.

Professor Keith Willett presenterte: «The role of TARN registry data in Trauma Care delivery in England»

Hovedkonklusjonen for dette møtet ble at det var svært nyttig å ha denne konferansen og at den også skal arrangeres neste år. Neste år blir møtet i Trondheim, i uke 46, dvs. fra 12.-16.11., men planen er å ha det over bare tre dager. Følg med på www.traumatologi.no der informasjon kommer når møtet blir planlagt. Presentasjonene fra møtet i Bergen i november vil bli lagt ut på BEST sine hjemmesider (www.bestnet.no).