NKTs idédugnad – jule/nyttårskonkurranse

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi utlyste en idédugnad i desember. Vi ba om innspill til hva som er det viktigste enkelttiltak NKT-Traume kan jobbe med i forbindelse med alvorlig skade som kan:

  • Forebygge skader – eller
  • Gjøre behandlingen av alvorlige skader bedre – eller
  • Forbedre rehabiliteringen – eller
  • På andre måter minske senskader

Du finner utlysningen her.

Vi fikk til sammen inn 22 forslag fra 6 sykepleiere, 7 ambulansearbeidere, 4 leger, 2 traumekoordinatorer og en journalist, en rådgiver og en brukerrepresentant. Forslagene var alle sammen gode, og de spenner fra forebygging (Forslag om å lage en standardisert PowerPoint med veileder så lokalt amb.pers/brannvesen og politi kan oppsøke ungdommer der de er og snakke om risiko og forebygging.), over behandling (Ambulansene i Oslo/Akershus har ikke tranexamsyre. Dette bør implementeres.) til rehabilitering (Utarbeide og innføre bruk av sjekkliste for leger som behandler pasienter i intensivfase. Sjekklisten må rette seg mot tidlig rehab.tiltak og videre pasientflyt/forløp. Dette vil potensielt kunne effektivisere forløpene, bidra til å redusere komplikasjoner og bidra til en mer tverrfaglig tilnærming til traumepasientene.).

En legevaktslege foreslo tydeligere kompetansekrav til prehospitalt personell (leger) og utarbeidelse av en prehospital huskelapp/sjekkliste (Huskeapp/lapp prehospitalt. Ved traumemotak er det eigen person dedikert til registrering og påminning om ikkje utførte oppgaver. Prehospitalt har vi ikkje nok personell til dedikert person. Anbefaler huskeliste og registrering som er intuitivt og kort. Dette skal sikre rask utføring av må oppgaver og deretter rask oppstart av transport. Ideelt sett vil huskeliste være elektronisk med registrering av tiltak, funn og automatisk tidsangivelse. Dersom også mulighet for sending til alle i samme nødnettsgruppe kan ein følge endringer i sanntid. Dersom forverring av tilstand kan dette oppdages tidlig, ikkje kun av personell i ambulansen, men også av andre. 3 chatbot: Ein i ambulanse som registrerer opplysninger i samtale og skriv dette inn i eige journalvindu for videre bruk. Ein i AMK som medlytter til operatør og noterer informasjon etter kvart som det kjem inn. Operatør kan klippe dette inn i eget notat fortløpande ved behov. 4. Kamera i ambulanse og på uniform. Ikkje for overvåkning, men til bruk ved akutt dårlig pasient. Personell i akuttmotak og AMK kan få vesentlig bedre bilde av pasientens tilstand.)

Du finner ALLE forslagene her.

Vi trakk en vinner som har vunnet reise og opphold samt deltakeravgift til EMS2018 i København, 16-18. april. Vinneren er ambulansearbeider Jan Håkon Ore, Sørlandet Sykehus HF, ambulansetjenesten i Farsund.

Jan Håkon foreslo: Forslaget mitt går på å standardisere traumebehandlingen prehospitalt på nasjonalt. Idag er det eneste opplæringsmålet alle helseforetak er enstemt om nemlig phtls kurs og store variasjoner i forventede tiltak underveis og eventuelle medisinske behandlinger foruten smertelindring. Mitt forslag går ut på å lage en nasjonal prosedyre på traumebehandling som omfatter traneksamsyre og andre smertelindrende medikamenter og som fokuserer mer på det prehospitale aspektet enn traumehåndboka gjør. Dette kan bidra på sikt og videre standardisere kompetanse prehospitalt.

Vi gratulerer Jan Håkon, og samtidig takker vi for alle gode forslag. Vi tar dem med oss videre og kommer helt sikkert til å prioritere flere av dem i 2018.