Velkommen til Skandinavisk Akuttmedisin 2018!

Programmet for Skandinavisk Akuttmedisin 2018 har kun finpussen igjen! Earlybird fristen 29. januar nærmer seg!

En av de faste og mest populære sesjonene under konferansen er traumesesjonen. Blant fire spennende foredrag vil vi få høre om barnedødsfall etter traumer i rurale områder, med Finnmark som eksempel. Er det fortsatt overdødelighet? Vi vil også få høre om erfaringer fra landets største traumesenter. Traumekirurg Tina Gaarder vil fortelle om førstehjelp ved penetrerende skader.

I tillegg til traumesesjonen kan vi by på sesjoner som Hjerneslag; hvert prehospitale minutt spart kan gi dager med liv, Beredskapsplanlegging og morgensesjonen onsdag der prefekt Katarina Bohm vil fortelle om forskning innen nødmeldetjenesten med foredraget Är utalarmering av ambulans träffsäkert och hur vet vi det? Se hele programmet her.

For mer informasjon om konferansen og påmelding – klikk her. Det er mye å glede seg til! Meld deg på i dag!

I tillegg til sesjonene har SAM 2018 en stor utstilling av det nyeste utstyret innen akuttmedisin og redningsberedskap, og selvfølgelig et hyggelig sosialt program.

Velkommen til Scandic Oslo Airport 20. og 21. mars!