Sikre deg plass på vårens ATLS-kurs!

Vårens ATLS-kurs er nå i full gang. De neste månedene gjennomføres ATLS-kurs i Stavanger, Bergen, Trondheim, Kalnes og Oslo. Flere kurs er allerede fullbooket. Meld deg på nå og sikre deg plass!

ATLS er et avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus.

Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter. Kurset gir deltakerne kunnskap om og trening i systematisk diagnostisering og behandling av hardt skadde pasienter, og vektlegger spesielt praktiske ferdigheter.

Opptak til ATLS-kurset gjøres utelukkende på bakgrunn av opplysninger som fremkommer av søknaden. Søknaden må være utfyllende. Det må fremgå hvor mye erfaring du har og om du har spesielle roller innen traumatologi på ditt sykehuset. Vi anbefaler derfor at du tar deg god tid når du skriver søknaden.

Følgende prioriteringer vektlegges spesielt ved kursuttak:
  • Behov for kurset i jobb
  • Antall år i faget
  • Geografisk fordeling
  • Kolleger med mindre enn to år i tjenesten prioriteres i utgangspunktet ikke

En relativ jevn fordeling av anestesileger og ulike kirurgspesialister som kursdeltakere legges også til grunn ved uttak.

Uttak til kurset gjøres av medisinsk leder av ATLS Norge, Jørgen Joakim Jørgensen. Vær oppmerksom på at antall søkere ved kursene varierer sterkt. Ved enkelte kurs kan det være enklere å få plass tross lite erfaring. Likeledes kan det hende at noen søker mange ganger uten tildeling.

Finn tid og sted som passer for deg, og meld deg på ATLS-kurs direkte her: