«Sammen redder vi liv» – Delta i viktig undersøkelse!

Nasjonal førstehjelpsdugnad for livredning ! Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Likevel dør hvert år et betydelig antall mennesker som følge av akutt sykdom eller skade. Bruk tre minutter på denne undersøkelsen om førstehjelpskurs i Trafikalt Grunnkurs, og bistå i nasjonaldugnaden!

Klikk her for å delta i undersøkelsen >>

 

Helsedirektoratet skal i tråd med anbefalingene utvikle en førstehjelpsstrategi for livslang læring. Vi ønsker derfor å kartlegge nivået på førstehjelpsopplæringen som en del av trafikalt grunnkurs. Målgruppen er alle som har tatt sertifikat fra og med 2003. Bruk tre minutter på å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen. Dine svar er anonyme, og vil gi oss viktig informasjon om førstehjelpsopplæringen i dagens trafikale grunnkurs og hvordan denne kan forbedres.

Øke kunnskap om livreddende førstehjelp!

Vi vet at utfallet av akuttmedisinsk tilstand i stor grad avhenger av kombinasjoner av tidlig iverksatte førstehjelpstiltak og tidlig diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Når minutter er avgjørende for om pasienten overlever, er det ikke mulig å dimensjonere beredskapen slik at en alltid når frem til pasienten i tide. Helsedirektoratets mål er å øke befolkningens kunnskap om livreddende førstehjelp.

Du kan enkelt bidra i nasjonaldugnaden!

Bruk tre minutter på å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen! Svarene fra undersøkelsen vil tas med utvikling av et revidert innhold i Trafikalt grunnkurs i førstehjelp. Denne utviklingen vil skje i nært samarbeid med representanter for Norsk førstehjelpsråd, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og NKT-Traume slik at kurset blir i tråd med læringsmålene for «Sammen redder vi liv» og Norsk indeks for medisinsk nødhjep.

NB! Det er viktig at så mange som mulig deltar i undersøkelsen, og vi setter pris på at du deler undersøkelsen på Facebook og i dine sosiale medier!