ATLS kurs ble i forrige uke gjennomført på Sykehuset Østfold, Kalnes.

Forrige uke var 20 leger fra hele landet samlet til avansert traumekurs på Sykehuset Østfold. Det er første gang kurset arrangeres utenfor et universitetssykehus.

I Norge er ATLS-kurset forbeholdt leger, og er godkjent både som obligatorisk kurs og valgfritt kurs i spesialistutdanningen.

Pål Aksel Næss og Knut Steinar Isaksen
Professor og overlege Pål Aksel Næss fra avdeling for traumalogi ved OUS og seksjonsleder Knut Steinar Isaksen ved seksjon for akutt kirurgi i Sykehuset Østfold

– ATLS er en grunnpilar i traumeutdanningen i Norge, og anses å være så viktig at det er obligatorisk for spesialistutdanningen for anestesi, generell kirurgi og ortopedi, sier kursleder Pål Aksel Næss. Han er professor og overlege ved avdeling for traumatologi Oslo Universitetssykehus Ullevål. Næss er godt fornøyd med kursgjennomføringen på Kalnes.

– Det er det første stedet som ikke er et universitetssykehus som er arrangør – og det er gjort etter en grundig vurdering av de lokale forholdene for å arrangere. Vi er godt fornøyd med innstillingen og lokalitetene, og jeg tenker at dette kan være en viktig og god kursarena for ATLS, sier Næss.
Kurset krever mye tilrettelegging og forberedelse, og det er også 10 markører, en rekke ATLS-instruktører og også politi, har vært involvert i gjennomføringen.

– Vi hadde ikke klart å gjennomføre dette her uten god hjelp fra sykehusets fag- og kompetanseavdelingen, og har definitivt et håp om å få arrangere ATLS-kurs på Kalnes igjen, sier Knut Steinar Isaksen

Les mer om denne saken her