Ny forskning skal hjelpe personer med TBI raskere tilbake i arbeid!

Et tverrfaglig forskningsprosjekt skal forsøke å hjelpe personer med lett eller moderat traumatisk hodeskade raskere tilbake i arbeid. – Dette håper vi kan føre til en ny type praksis, sier PhD-stipendiater Emilie Isager Howe og Knut-Petter Sætre Langlo til Ekspertsykehusets blogg

Kan personer med traumatisk hodeskade komme raskere tilbake i arbeid? Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) kan oppleve langvarige fysiske, kognitive og emosjonelle plager som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid og opprettholde stabile arbeidsforhold. Tradisjonelt har personer med lettere hodeskader fått råd om å hvile seg friske, selv om forskning har vist at dette kan ha negativ innvirkning. Det kan ha både store økonomiske og helsemessige konsekvenser.

En forskningsgruppe fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus har i samarbeid med Sunnaas sykehus HF, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), NAV og Universitetet i Oslo utviklet et forskningsprosjekt der man vil forsøke å hjelpe personer med lett eller moderat TBI raskere tilbake i arbeid. Forskningsprosjekt kombinerer gruppebasert kognitiv trening med forsterket NAV-tilbud for å hjelpe arbeidstakere med traumatisk hodeskade tilbake i arbeid.

I studien benyttes en form for trening som kalles Compensatory Cognitive Training (CCT). Deltakerne vil være med i gruppesesjoner der de får informasjon om TBI, og lærer teknikker og strategier med formål å redusere symptomer etter TBI og kompensere for kognitive symptomer. I tillegg deltar de i et forsterket NAV-tilbud som består av individuell oppfølging med jobbspesialister som til daglig jobber med arbeidssøkere med kognitive problemer av ulik grad. Effekten av den kombinerte kognitive og arbeidsrettede innsatsen skal utforskes.

Det er tidligere gjennomført flere studier som beskriver medisinske, psykologiske og arbeidsrelaterte faktorer som kan forutsi sannsynligheten for å komme tilbake til arbeid etter en traumatisk hodeskade. Studier viser også at kognitiv trening har effekt, ikke bare for kognitiv funksjon, men også for funksjon i hverdagen. Det er dog gjennomført få velkontrollerte intervensjonsstudier med formål å hjelpe denne pasientgruppen tilbake i ordinært konkurranseutsatt arbeidsliv.

– Dette håper vi kan føre til en ny type praksis, sier PhD-stipendiater Emilie Isager Howe og Knut-Petter Sætre Langlo til Ekspertsykehusets blogg.

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, og fokuseres på tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og velferdssystemet.

Les mer om forskningsprosjektet på Ekspertsykehusets blogg her!

Kilde: Ekspertsykehusets blogg