Skandinavisk akuttmedisin 2018

NKT-Traume var også i år representert med en stand på Skandinavisk akuttmedisin 2018 som denne gang ble arrangert 20-21 mars på Scandic Oslo airport. Vi delte stand sammen med NAKOS og hadde regelmessig besøk av ivrige deltakere. Vi fikk delt ut våre nye lommekort med prosedyre for stabilisering av columna, håndtering av nedkjølt pasient, kriterier for å mistenke alvorlig skade og kriterier for alarmering av traumeteam. 

I år ble konferansen arrangert i samarbeid med helsedirektoratet og dugnaden sammen redder vi liv. En nystartet dugnad mellom de frivillige organisasjonene og helsevesenet for å bedre overlevelsen ved akutte livstruende tilstander. Helsedirektør Bjørn Guldvåg fra helsedirektoratet åpnet årets konferanse og fortalte om myndighetenes roller den nasjonale dugnaden.

En av sesjonene under konferansen var traumesesjonen. Der fikk vi høre om høre om barnedødsfall etter traumer i rurale områder, med Finnmark som eksempel. Erfaringer fra landets største traumesenter,  Oslo universitetssykehus, Ullevål ble presentert av traumekirurg Tina Gaarder som fortalte om førstehjelp ved penetrerende skader.

Det var også denne gang en egen paneldebatt om prehospital forskning, og hvilken forskning man vi trenge i fremtiden.

Det var en egen sesjon som het ring 113 og der fikk vi en oppsummering over forskning det er gjort på AMK og hvilke funn. Fra dugnaden sammen redder vi liv var det fokus på innringeren og 113.

Vet du hva som skjer når du ringer 1-1-3?

Når du ringer 1-1-3 svarer en spesialtrent sykepleier som må vite: – Hvor du ringer fra og hvor den som trenger hjelp er?

Du må bekrefte telefonnummeret du ringer fra, slik at de kan ringe deg opp igjen dersom samtalen blir brutt. Du må vite hvor pasienten er, finne gateadressen eller GPS-koordinatene. Dersom du ringer fra en fasttelefon, vil du bli bedt om å bekrefte den registrerte adressen. – Hva har skjedd?

Mer om dette kan du lese på www.113.no