Snøskred og behandling av skredtatte

I 2016 publiserte vi ett innlegg her på www.traumatologi.no som er like relevant denne påsken.

Denne vinteren har vi fått store mengder med snø, noe som gir flotte snøforhold denne påsken, men som også gjør at vi må vise stor aktsomhet med tanke på snøskred.

www.varsom.no kan du følge med på oppdatert informasjon om skredfare.

God påske ønskes fra oss i NKT-Traume.

Her kan du lese innlegget fra 2016:)

Påsken nærmer seg, og mange skal på ski. For de fleste blir dette en god og helsebringende aktivitet, men noen få kan bli utsatt for snøskred, eller bli nødt til å bidra ved søk og redning.

En nylig publisert oversiktsartikkel – «Skredulykker og behandling av skredtatte» av Sven Christjar Skaiaa, Anestesiavdelingen Oslo universitetssykehus, Ullevål og Hemsedal Legekontor og Øyvind Thomassen, Akuttmedisinsk avdeling Kirurgisk serviceklinikk Haukeland universitetssykehus – i Tidsskrift for Den norske legeforening gir råd om behandling av skredtatte. Du finner artikkelen her.

I artikkelen slås det fast at en skredpasient er en traumepasient inntil det motsatte er bevist. Det er altså stor fare for at skredtatte er både nedkjølt og har skader fra kollisjon med trær, stein og lignende, og skader på grunn av skredet tyngde.

Foto: Ellen Grimsgaard
Foto: Ellen Grimsgaard

Kammeratredning – tidlig utgraving av folk på stedet – er den nest-viktigste faktor for overlevelse, etter det å unngå å bli tatt av skred. Skredutstyr, sender/mottaker, spader og søkestenger er viktige, men erstatter ikke sunn fornuft i valg av trasé. I artikkelen redegjør forfatterne for erfaringer med luftfylte ryggsekker, som nok øker overlevelse noe, men som også kan friste brukeren til ufornuftige valg av løype eller trasé. Hvis en person med hjertestans graves ut av et skred foreslås følgende kriterier for om man skal starte hjerte-lungeredning:

 • Hjertestans og helt begravd mindre enn 60 minutter (kjernetemperatur over 30o): ikke hypoterm hjertestans, følg vanlige AHLR retningslinjer.
 • Hjertestans og helt begravd mer enn 60 minutter (kjernetemperatur under 30o) OG frie luftveier ved utgraving: mistenk hypoterm hjertestans, start AHLR og fortsett til sykehus med kapasitet for oppvarming på hjertelungemaskin el.lign.
 • Hjertestans og helt begravd mer enn 60 minutter (kjernetemperatur under 30o), UFRIE luftveier og asystole på EKG: pasienten anses for død.

 

Forfatternes konklusjon er tankevekkende:
«Som ved all annen risikobeheftet aktivitet sitter vi dermed igjen med at våkne veivalg og gode vurderinger fortsatt vil være det viktigste virkemidlet for å unngå snøskred – og dermed overleve«

Kilde:
Skaiaa SC, Thomassen Ø. Skredulykker og behandling av skredtatte. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 430-2.

 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
 2. Tilpass turen etter evne og forhold.
 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. (HELT NYTT RÅD)
 7. Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er.
 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
 9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig.