Regionale traumemøter denne våren. Først ut er Helse Sør-Øst 3. april

Denne våren arrangeres det flere regionale traumemøter i de ulike Helseforetakene.
Først ut er Helse Sør-Øst som har sin traumesamling førstkommende tirsdag 3. april på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Bygg 11. KIS-AUD.
Møtet har ingen påmelding og er åpent for alle interesserte.
Kontaktperson: Veslemøy Nordset

Tirsdag 15. mai kan du delta på Helse Vest sin tverrfaglige fagdag.
Sted: Haukeland Universitetssykehus.
For mer informasjon og påmelding se her

Kontaktperson: kurt.borslid.andersen@helse-bergen.no

15. juni arrangeres regionalt traumemøte for Helse Midt-Norge. Påmelding her er via læringsportalen.
Sted: Namsos
Kontaktperson: Ole-petter.vinjevoll@st.olav.no