Tverrfaglig fagdag traume Haukeland

Nærmere 180 deltakere var møtt opp og ble ønsket velkommen av Hanne Langslet Næss som er overlege rehabilitering ved Regionalt Traumesenter i Bergen.

Første foredragsholder var leder for Traumesenteret på Haukeland, Thomas Geisner. Han snakket om den gylne timen og hvordan livreddende behandling kan stikke kjepper i hjulene for tidlig rehabilitering. Det er viktig med tverrfaglig oppfølging og tertiærundersøkelse første døgn etter skade sammen med en gjennomgang av traumepasienten fra topp til tå. Dette inkluderer også definering av ansvarsoppgaver. Bruk av sjekklister er et godt hjelmemiddel i dette arbeidet.

Irene Instenes, sykepleier på hjerteavdelingen hadde et interessant foredrag om pasienter med delirium og hvordan dette oppleves

Ergoterapispesialist Ingeborg Marie Rosendal fortalte oss om ergoterapi ved høye ryggmargsskader, viktighet ved aktivitet og leiring.
Fysioterapi i intensivfasen av Brit Jorun Liseth, Stine Lien Svendsen. De opplever det som veldig nyttig å være med på traumevisitten for å kunne bli kjent med aktuelle pasienter så tidlig som mulig. Dette for å kunne starte en tidlig intervensjon og å legge en rehabiliteringsplan for pasientene.

Hanne Jonassen som er logoped på Haukeland fortalte oss om hvor tidlig er det aktuelt å invitere logopeden etter en traumatisk hodeskade og hvordan de jobber med pasientene sine.
En representant fra sosionom-avdelingen på Haukeland fortalte om sosionomens rolle i traumeforløpet og at alle traumepasienter innlagt på Haukeland automatisk blir henvist til sosionom og det er en ordning de er veldig fornøyde med og pasienter og pårørende setter stor pris på.

Helge Asbjørnsen, overlege ved akuttmedisinsk avdeling og traumesenteret på Haukeland delte sine opplevelser fra pårørende arbeid prehospitalt. Det var noen gripende historier han tok oss med på fra sin erfaring i møte med pasienter og pårørende utenfor sykehuset. Det ble etterfulgt av seksjon for prestetjeneste og etikk der en av sykehusprestene informerte om deres jobb med pårørende.
Kristin Brekke fortalte en fortalte en sterk historie fra når en av hennes sønner ble utsatt for en dramatisk ulykke og tiden som har vært etterpå.

Psykologspesialist og professor ved senter for krisepsykologi i Bergen, Atle Dyregrov snakket om krisehåndtering og pårørendearbeid ved traumer. Viktigheten av tidlig pårørendestøtte og det å gi korrekt faktainformasjon tidlig i forløpet av arbeidet. Familiereaksjoner, utfordringer for informasjonsutvikling innen familien var spennende tema. Ikke glem barna og husk å svare på spørsmål. Ivaretakelse av familiene og tidlig oppfølging.

Per Oretorp, ass generalsekretær i personskadeforbundet fortalte oss om en helhetlig traumebehandlig og helhetlig rehabilitering. Hvor viktig det er med en sømløs behandlingskjede og hvordan hverdagen forandrer seg etter en ulykke.

Hanne Langseth Næss

Norges første tverrfaglige fagdag traume i Bergen ble avsluttet av en strålende fornøyd Hanne Langseth Næss.

Takk til regionalt traumesenter i Bergen!