Forskning som blir lest

NKT-Traume deltar i traumerelatert forskning, og vi tar selv initiativ til undersøkelser. Vi forsøker å informere om forskningen som nyhetssaker, se for eksempel disse sakene som er publisert tidligere i år:

Som forsker sitter man ofte alene eller i små grupper, jobber lenge og iherdig med et prosjekt, og til slutt blir det publisert. Da slipper man «barnet ut på egen hånd», og fordi det er liten debatt omkring publiserte artikler, kan det ofte føles litt usikkert om det egentlig var slitet verdt.

Av og til offentliggjør tidsskriftene lister over de mest leste eller mest nedlastede artikler. To av NKTs artikler har oppnådd den status å være blant de 20 mest nedlastede artikler fra tidsskriftet Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Den ene av artiklene var om behandling av penetrerende skader, og sammenlignet ambulansepersonell og medics fra forsvaret. Den har vi tidligere beskrevet her.

Den andre artikkel var en lederartikkel om luftveishåndtering utenfor sykehus. Omtalen av den finner du her.

Disse to artiklenes plassering på «rankinglisten» for Acta Anaesthesiologica Scandinavica viser at små fagmiljø kan nå frem i den strøm av informasjon om medisinske nyheter som kommer daglig, og at kompetansetjenestens aktiviteter blir bemerket.

I Nasjonal Traumeplan – Traumesystem for Norge 2016 har vi referert Eldar Søreide og kollegers artikkel om hvordan ny viten blir tatt i bruk i praksis.

Figur 1. The Utstein formula for survival (Søreide E, Morrison L, Hillman K, Monsieurs K, Sunde K, Zideman D, Eisenberg M, Sterz F, Nadkarni VM, Soar J, Nolan JP; Utstein Formula for Survival Collaborators. Resuscitation. 2013 Nov;84(11):1487-93. Med tillatelse fra forfatter og Elsevier).
Fra Nasjonal Traumeplan – Traumesystem for Norge 2016.

Tre faktorer må være til stede: Vi må ha oppdatert medisinsk viten, denne viten må spres med effektive undervisningssystem, og til slutt må den nye viten tas i bruk i praksis på lokalt nivå. Først da vil en nyvinning føre til bedre resultat for pasientene. Vi kan altså ikke si oss tilfredse med å komme høyt på lister over nedlastning, siteringer eller mest leste artikler, men må holde presset oppe for å få implementert ny viten til gagn for pasientene. Men – det er jo hyggelig likevel…