Regionalt traumemøte Helse Sør-Øst 5. september 2018

Velkommen til regionalt traumemøte Helse Sør-Øst.
Tid: 5. september
Sted: OUS, Ullevål, Bygg 11, KIS-AUD

Last ned programmet her