AIS-kurs og kodekurs for registrering i Nasjonalt traumeregister.

To viktige kurs i regi av Nasjonalt traumeregister arrangeres denne høsten – AIS-kurs – skadegradering og Kodekurs for registrering.

I samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Association for the Advancement of Automotive Medicine inviterer Nasjonalt traumeregister til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale) 6. – 7. november 2018.

Mandag 5. november 2018 inviterer Nasjonalt traumeregister til kodekurs for registrarer.

Begge kursene er obligatorisk for registrarer som skal innregistrere data i Nasjonalt traumeregister. For registrarer vil det ikke bli utstedt lisens for registrering i Nasjonalt traumeregister uten fullførte kurs. Målgruppen for kursene er sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.

Kodekurs for registrering er gratis. Kursavgift for AIS-kurs – Skaderegistrering er kr 5000,-, og dekker sertifiseringskostnader, kursmateriell, AIS manual og lunsj/bevertning begge dager.

Du kan lese mer om kursinnhold, praktisk informasjon og påmeldinger for kursene her:

AIS-kurs – Skaderegistrering
Kodekurs for registrering i Nasjonalt traumeregister