– Nordmenn har høy villighet til å gi førstehjelp, fastslår Torben Wisborg

– Nordmenn skårer høyt på villigheten til å gripe inn, uttalte forskningsleder i NKT-Traume og lege Torben Wisborg denne uka til Dagens Medisin

Nye tall fra Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem fra perioden 2015 til 2017 viser at vanlige mennesker startet hjerte- lungeredning på skadestedet før ambulanse og helsepersonell kom i 82 prosent av skadetilfellene i Norge. Dette er, ifølge Helsedirektoratet, det høyeste nivået i verden.

– Vi har gjort tidligere undersøkelser som viser at nordmenn har høy villighet til å gi førstehjelp, men også at kvaliteten på hjelpen de gir kan bli bedre. Selv om folk stort sett er bra på det de gjør. Det er klart at handlingsplanen «Sammen redder vi liv» har hatt betydning. Samtidig sliter andre land med at folk er redde for å gripe inn, blant annet fordi de er redde for å gjøre feil og for å bli saksøkt. Slik er det ikke her, forteller Wisborg, forskningsleder i NKT-Traume og overlege ved Hammerfest sykehus i et intervju med Dagens Medisin.

Målet  for handlingsplanen «Sammen redder vi liv», som Wisborg viser til, er at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Hvis den som kommer først til skadestedet, før helsepersonell ankommer, starter hjerte- og lungeredning (HLR) gjennom hjertekompresjon og munn-til-munn-metoden, så øker sannsynligheten for at pasienten kan overleve. Bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen og ny teknologi er de viktigste virkemidlene i «Sammen redder vi liv».

Les artikkelen «Nordmenn er best i verden til å gripe inn med førstehjelp» på Dagens Medisin her!