Traumeforskning i Sverige og Norge – åpent møte i Linköping 30.11.18

Traumanätverket i Sverige og NKT-Traume arrangerer et felles møte for svenske og norske traumeinteresserte i Linköping den 30.11.18. Møtet er dels en oppdatering av alle svenske profesjonelle innen traumatologi (Svensk förening för traumatologi, Riksföreningen Trauma og Svenska traumaregisteret), og et felles norsk-svensk møte om traumerelatert forskning. Møtet er åpent og gratis, og man får lunsj(!).

Det foreløpige programmet finner du her.

NKT har gjennomført et forskningsprosjekt for å se hvilken forskning som er gjort innen traumatologi i Norden de siste 20 år. Resultatene blir presentert på møtet.

Vi ønsker å presentere pågående forskning innen behandling av alvorlig skade for våre svenske kolleger. Vi har ikke oversikt over alle pågående forskningsprosjekt. Vi vil derfor gjerne at alle som kjenner til pågående prosjekt melder dem til forskningsleder Torben Wisborg på NKT her. Beskriv kort tittel eller tema, målgruppe, om prosjektet er startet, avsluttet eller pågår, og gjerne med kontaktperson og mail/telefon. Vi har tidligere forsøkt å etablere et register over pågående traumeforskning, uten å lykkes. De fleste prosjekt er allerede lagt ut på enten REK, NSD og/eller clinicaltrials.gov eller lignende, men de er vanskelige å finne. Derfor – fortell verden hva du driver med – send en kort mail. Vi må vise oss frem for svenskene!