Danskene sier takk og farvel til både nakkekragen og spineboardet!

Skrevet av medlem av den danske gruppen, Elisabeth Jeppesen.

I over et år har en tverrfaglig nasjonal gruppe med representanter fra de forskjellige medisinske selskaper i Danmark arbeidet med å utarbeide en ny nasjonal kunnskapsbasert retningslinje om spinal stabilisering av traumepasienter (1).

Retningslinjen tar utgangspunkt i den norske retningslinjen, som har systematisk gjennomgått litteraturen fram til mars 2015 (2). Den norske retningslinjen finner du her og omtalen av den finner du her. Den danske gruppen har tatt utgangspunkt i det norske søket og har undersøkt litteraturen fra 2015 til oktober 2017.
Etter å ha gjennomgått all litteratur sitter de, som også den norske gruppen gjorde, igjen med svært små studier med lav evidens. De studiene som finnes indikerer at nakkekragen (især) og spineboardet potentielt gjør mer skade enn nytte. Derfor har gruppen, via konsensusbeslutninger på bakgrunn av den litteraturen som finnes, besluttet å revidere anbefalingen for bruk av dette utstyret i Danmark.

Nytt av dagen er at man ikke skal stabilisere våkne pasienter uten nevrologiske utfall eller osseøs ømhet – uavhengig av skademekansimen. Disse pasientene kan leire seg selv slik de finner det mest behagelig. Dersom pasienter har nevrologiske utfall eller osseøs ømhet, skal pasienten stabiliseres på vakummadrass – ikke på spineboard. Det er funnet en assosiasjon mellom spineboard og trykksår i forskningslitteratur, samt noe øket risiko for bevegelse av kolumna (3, 4).

Noen er kanskje av den formening at intoksikerte pasienter skal ha nakkekrage på. Danskene finner i litteraturen noe som kanskje understøtter det motsatte (5).

Videre bør man heller ikke bruke nakkekrage på pasienter med isolert penetrerende skade. Denne anbefaling er den samme som den norske retningslinjen har, og bygger på en studie fra 2010, hvor resultatene viser at pasienter som ble immobilisert hadde dobbelt så høy risiko for å dø sammenlignet med pasienter som ikke ble immobilisert (1).

Summa summarium så konkluderer den nye Nasjonale danske retningslinjen for spinal stabilisering av traumepasienter i Danmark:

 • Svak anbefaling mot bruken av stiv nakkekrage
 • Svak anbefaling mot bruk av spineboard
 • Svak anbefaling for bruk av vakummadrass
 • Sterk anbefaling mot spinal stabilisering av pasienter med isolert penetrerende skade
 • God praksis for bruk av klinisk beslutningsstøtte, herunder utarbeidet flytskjema

Her kan du lese den fulle retningslinjen.

Referanser:

 1. Maschmann C, et al.: National Klinisk Retningslinje (NKR) for spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark.
  Link: https://s3.amazonaws.com/files.magicapp.org/guideline/e0cb7f9e-6253-46c4-bce4-38c37edca1da/published_guideline_2837-2_0.pdf
 2. Kornhall DK, Jorgensen JJ, Brommeland T, Hyldmo PK, Asbjornsen H, Dolven T, Hansen T, Jeppesen E: The Norwegian guidelines for the prehospital management of adult trauma patients with potential spinal injury. Scand J Trauma, Resusc Emerg Med 2017, 25(1 PG-2):2.
 3. Pernik MN, Seidel HH, Blalock RE, Burgess AR, Horodyski M, Rechtine GR, Prasarn ML: Comparison of tissue-interface pressure in healthy subjects lying on two trauma splinting devices: The vacuum mattress splint and long spine board. Injury 2016, 47:1801–1805.
 4. Prasarn ML, Hyldmo PK, Zdziarski LA, Loewy E, Dubose D, Horodyski M, Rechtine GR: Comparison of the Vacuum Mattress versus the Spine Board Alone for Immobilization of the Cervical Spine Injured Patient. Spine (Phila Pa 1976) 2017, 42:E1398–E1402.
 5. Martin MJ, Bush LD, Inaba K, Byerly S, Schreiber M, Peck KA, Barmparas G, Menaker J, Hazelton JP, Coimbra R, Zielinski MD, Brown CVR, Ball CG, Cherry-Bukowiec JR, Burlew CC, Dunn J, Minshall CT, Carrick MM, Berg GM, Demetriades D, Long W, Group WCSS: Cervical spine evaluation and clearance in the intoxicated patient: a prospective western trauma association multi-institutional trial and survey. J Trauma Acute Care Surg 2017, 19(PG-19):19.
 6. Haut ER, Kalish BT, Efron DT, Haider AH, Stevens KA, Kieninger AN, Cornwell EE, Chang DC: Spine Immobilization in Penetrating Trauma: More Harm Than Good? J Trauma Inj Infect Crit Care 2010, 68:115–121.