Luftambulanseavdelingen OUS inviterer til DRUKNINGSSEMINAR

Luftambulanseavdelingen OUS inviterer til DRUKNINGSSEMINAR tirsdag 13. november. Programmet for dagen er som følger:

1000 – 1010 Velkommen og intro. Per Bredmose
1010 – 1020 Drukningsulykker siste år med spesiell vekt på 2018. ThxKir/traume Ullevål
1020 – 1035 Drukning er ikke bare drukning. John Mogensen, kystlivredder.
1035 – 1100 Drukningsprosessen og prehospital behandling – en oversikt.
Halvard Stave
1100 – 1115 Hypoterm hjertestans og erfaringer fra Nord. Torvind Næsheim
1115 – 1130 ECLS ved drukning hos voksne – erfaringer fra Ullevål. 
ThxKir Ullevål

1130 – 1230 Lunsj

1230 – 1245 Drukning hos barn. Anne Beate Solås.
1245 – 1300 HOPE score for prognostisering ved hypoterm hjertestans. Sven Christjar Skaiaa
1300 – 1320 Drukning og erfaringer fra St Olav. Nils Kristian Skjærvold

1330 – 1345 Pause
1345 – 1515 Paneldebatt. Aktuelle temaer:

  • Er «fantastiske» overlevelseshistorier overførbare til klinisk praksis?
  • Når kan vi med sikkerhet fastslå at hjernen er tapt?
  • Hvordan vektlegges prehospital informasjon om en drukningsulykke?
  • Oppvarmingshastighet ved ECLS
  • Myter vs vitenskap

Tid: Tirsdag 13. november 2018 kl 1000
Sted: Ullevål Sykehus, Kreftsenteret auditorium 1 etg.
Pris: Gratis. Ingen påmelding.

Last ned programmet som pdf her!