Brukerside for traumepasienter lansert!

NKT-Traume er stolte over å lansere traumepasient.no – en brukerside for pasienter og pårørende av skadde.

På traumepasient.no vil pasienter og deres pårørende finne informasjon om hva som skjer gjennom hele behandlingskjeden – fra førstehjelp og behandling på ulykkesstedet, transport til lege eller sykehus, behandling i sykehus, og rehabilitering etter fullført behandling. Siden skal gi råd om hvem som kan hjelpe, hvem du som pasient eller pårørende kan kontakte underveis i behandlingskjeden, og vise videre til instanser som er nyttige for både pasienter og pårørende med tanke på hvor i behandlingskjeden man befinner seg.

Vi skal ikke gi konkrete behandlingsråd eller hjelpe med enkeltsaker via brukersiden. Pasienter og pårørende henvender seg da til lokale behandlingsapparat. Men siden vil gi viktig informasjon om hva som skjer og nettopp hvem som kan kontaktes for råd og hjelp og gi informasjon i de ulike leddene i behandlingskjeden.

Pasienter og pårørende vil også kunne ha nytte av å følge nyhets- og aktualitetsdelen på siden. Der deler vi erfaringer fra traumefeltet med pasient- og pårørendefokus, aktuelle kurs, samt nyhetsaker som er relevante i hverdagen til pasienter og pårørende.

Forebygging av skader er så klart det beste, fremfor behandling. På siden har vi også inkludert nyheter og informasjon om hvordan vi sammen med samarbeidspartnere fra helse-Norge kontinuerlig har fokus på dette viktige området.

Vi vil arbeide fortløpende med å videreutvikle siden, og vil gjerne høre fra deg om du har innspill. Hvis du har innspill, er du velkommen til å kontakt med oss på post@traumatologi.no.

Besøk traumepasient.no her!