Traumeforskning i Sverige og Norge – hva skjedde på det felles møte i Linköping 30.11.18?

Traumanätverket i Sverige arrangerte et felles møte for svenske og norske traumeinteresserte i Linköping den 30.11.18. Møtet var en oppdatering av alle svenske profesjonelle innen traumatologi (Svensk förening för traumatologi, Riksföreningen Trauma og Svenska traumaregisteret), og et felles norsk-svensk møte om traumerelatert forskning.

Det endelige foreløpige programmet finner du her.

NKT-Traume har gjennomført et forskningsprosjekt for å se hvilken forskning som er gjort innen traumatologi i Norden de siste 20 år. Resultatene ble presentert på møtet.

NKT-Traume samlet i forkant av møtet en oversikt over pågående traumerelatert forskning i Norge basert på tilbakemeldinger fra våre kontakter og andre åpent tilgjengelige kilder. Vi har helt sikkert ikke fått med oss alt, men håper denne listen kan gi et inntrykk av hva som skjer, og hvem du kan kontakte for å få ytterligere informasjon. Vi håper på tilbakemeldinger dersom det er feil i listen eller det er prosjekt som ikke er nevnt. Send da informasjon til forskningsleder Torben Wisborg på NKT-Traume her.

Du finner listen over pågående forskningsprosjekt her.