Nasjonalt traumeregister har fått ny nettside!

Nasjonalt traumeregister (NTR) er et nasjonalt kvalitetsregister som er et verktøy som gir informasjon om omfang og karakteristika av alvorlig skadde pasienter. Registeret er en viktig del av et større nasjonalt kvalitetssystem i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume). Som et ledd i allerede eksisterende samarbeid vil vi nå også samarbeide om Nasjonalt traumeregisters nettside.

Vi er derfor glade for å kunne presentere registerets nye nettside gjennom egen fane på www.traumatologi.no!

Her vil du finne informasjon om registeret, årsrapporter, referat fra fagrådsmøter, samt nyttig informasjon til de som ønsker å søke om data fra oss og informasjon til de som registrerer. Ikke minst vil du også finne informasjon til pasienter og pårørende. I tillegg ligger elektronisk definisjonskatalog med alle datapunkter her.

Vi håper at Nasjonalt traumeregister på denne måten blir lettere tilgjengelig for alle som er interesserte eller har behov for informasjon om oss. Velkommen inn!