Hva gjør du om du er først til ulykkesstedet? 

Skrevet av Mari Mørkved

Flinke jenter fra Finnmark, som nylig hadde vært på et førstehjelpskurs gjennom trafikkopplæringen, visste hva de skulle gjøre! Gjør du?

På vei hjem fra et turnstevne kom jentene over en bil med en familie i, som hadde kjørt av veien, på glatt føre. Begge jentene hadde nylig vært igjennom et førstehjelpskurs, som en del av kjøreskoleopplæringen. Med førstehjelpskunnskapene friskt i minne fra dette kurset, både iverksatte og prioriterte jentene førstehjelpstiltak på en forbilledlig måte og NKT-Traume berømmer deres innsats!

Les om jentenes innsats i NRK Finnmarks nettartikkel: https://www.nrk.no/finnmark/1.14311850

Samtidig viser dette hvordan opplæring av ungdom i livreddende førstehjelp, gjennom det obligatoriske førstehjelpskurset, Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp (TGF), kan bidra til å redde liv! Kjøreskoleelever kan bidra til å redde liv i trafikken og er derfor en viktig målgruppe, for den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.

Et hovedmål for dugnaden er å mobilisere publikum som en akuttmedisinsk ressurs. Noe som jentene i artikkelen fra Finnmark, er et glimrende eksempel på hvordan det kan fungere!

Flere studier har sett på lekfolks villighet til å hjelpe, noe som kan defineres som hjelpeatferd. Studier fra i Norge viser en høy villighet til å hjelpe blant de forespurte, og at lekfolk hjelper uansett om de oppfordres til det fra AMK-sentralen eller ikke. Les her.

Som en del av den nasjonale dugnaden, gjennomførte NKT-Traume en faglig utredning av førstehjelpsopplæringen i dagens TGF kurs.

Våre funn og anbefalinger kan leses i følgende rapport.

Basert på den faglige utredningen, som blant annet bygger på Internasjonale retningslinjer for førstehjelp (2015), mener NKT-Traume at førstehjelpsopplæringen i trafikalt grunnkurs bør inneholde følgende momenter:

  • Sikre skadested
  • Tilkalle hjelp
  • Sikre fri luftvei – fjerne hjelm – leiring
  • Stanse traumatiske blødninger 
  • Forebygge nedkjøling 

En nærmere beskrivelse av læremålene og hva elevene skal være i stand til å lære etter endt kurs, finnes i rapporten. Gjennomgangen viste også at det var områder for forbedring. Blant annet fant man at måten kursene leveres på i dag varierer mye og at det er et behov for en kvalitetssikring på leveranse av kursene.