Simulering som treningsmetode i traumebehandling – 4. nasjonale nettverkskonferansen for simulering i helsetjenesten 9.-10. april i Porsgrunn

Simulering brukes i teamtrening for å kunne trene på vanskelig og krevende situasjoner uten fare for pasienter og med mulighet for å stoppe opp underveis, og ikke minst så man vet at man har tid til gjennomgang – debrifing – etterpå.

Det er etter hvert godt belegg for å kunne si at simulering virker. I september 2017 oppsummerte vi noen studier der effekten av teamtrening ble dokumentert, denne saken finner du her.

Det kommer fortsatt ny viten, og parallelt med dette tas simulering i bruk på stadig flere felt innen både grunnutdanning og videreutdanning. Senest har alle regionale helseforetak etablert simuleringssentre i forbindelse med reorganisering av legers spesialistutdanning.

Foto: Stiftelsen BEST

MedSim Norge er en styringsgruppe nedsatt under de regionale helseforetakenes interregionale fagdirektører for å drive et ideelt (ikke-kommersielt) interregionalt nettverk. Gruppen har holdt tre tidligere nasjonale nettverkskonferanser om bruk av simulering i medisinsk utdanning. Nå arrangeres den fjerde.

MedSimNorge ønsker nå velkommen til den 4. nasjonale nettverkskonferansen for simulering i helsetjenesten.

Sykehuset Telemark og samarbeidspartner Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er vertskap for årets nasjonale nettverkskonferanse 9. og 10. april.

Til nettverkskonferansen 2019 ønsker vi å samle deltakere som har engasjement og interesse for simulering i helsetjenesten og dens utvikling og utfordringer.

Nettverkskonferansen er en viktig arena for å komme i kontakt med ledere, fagansvarlige klinikere, lærere og instruktører som står for simuleringsaktiviteter i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner i hele landet.

Med et mangfoldig program, sosial profil og gode muligheter for nettverksbygging er dette en konferanse du ikke vil gå glipp av!

Konferansested: Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Faglig program, info og påmelding, klikk her: Info MedSimNorge konferansen 2019

Alternativ webadresse:https://www.usn.no/medsim

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/MedSimNorge2019/