Livreddende førstehjelp ved blødning og penetrerende skader – en gang til!

Vi har tidligere skrevet om behovet for livreddende førstehjelp ved penetrerende skader, og hvordan man kan bidra til prehospital blødningskontroll, les herher og her.

I samarbeid med Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping er NKT og PLIVO-gruppen vår (Inger Lund-Kordahl, Jørgen Melau, Sigurd Blix og Erik Dragset) i ferd med å lage Scandinavian Chapter of Stop the Bleed Educational Consortium, der også danske kolleger blir invitert med. Vi har derfor gjennomgått våre anbefalinger som ble utarbeidet sammen med en gruppe eksperter fra både prehospitale tjenester, sykehus, politi og Forsvaret.

Vi anbefaler at pågående livstruende blødninger behandles slik:

Med utgangspunkt i tilgjengelig fagkunnskap og «best practice» på området er gruppen enig om at blødningskontroll kan oppnås ved:

  1. direkte kompresjon og komprimerende bandasje
  2. pakking (uten bruk av spesialbandasjer/hemostatiske bandasjer)
  3. ved livstruende blødning på armer og ben som ikke kan stoppes med direkte kompresjon og pakking, kan spesielt opplært personell i gruppene bruke turniké.
  4. straks omstendighetene tillater det og avansert prehospital tjeneste kommer frem, skal behovet for fortsatt turniké vurderes, og om mulig fjernes turniké hvis blødningen kan kontrolleres på andre måter

Gruppen vurderer at publikum og sivile førstehjelpere bør bruke direkte kompresjon, og pakking hvis opplært. De grupper som skal kunne bruke turniké og opplæres i det, skal bruke kommersielle turnikéer, og om mulig unngå improviserte. Dette fordi disse ofte gir utilsiktet venøs avklemming og liten eller ingen effekt på arteriell blødning.

Innsatspersonell i PLIVO-situasjoner og alle på nivåene over kan bruke turniké som livreddende tiltak og egenredning i faresone (hot/warm zone), dersom opplært. Det er spesielt viktig at denne bruken revurderes straks pasienten er utenfor fareområde (cold zone).

Du finner hele anbefalingen her

Vi har laget en egen anbefaling vedr. bruk av turniké. Den er grundig, og har også en kortversjon