Regionalt Traumemøte Helse Sør Øst 5. mars 2019

Velkommen til Regionalt Traumemøte for Helse Sør Øst.

Tirsdag 5. mars på OUS Ullevål, bygg 11, KIS-AUD

Program:
16:30 Servering
17.00 Velkommen
17.10 CBRNE-Trusselbilde og beredskap
17.40 Beredskap og interne hendelser OUS
18.10 TK sin rolle i beredskapsarbeid
18.30 Pause
18.50 Kasuistikk Kongsvinger
19.15 Oppfølging kasuistikk OUS
19.30 Triagetrening OUS og HSØ?
20.00 VEL HJEM

Arrangør: Akuttklinikken, Avdeling for traumatologi

Last ned programmet RTM mars 2019