Oksygen til traumepasienter?

Skrevet av Torben Wisborg

I juli i fjor skrev vi om oksygen til pasienter med akutt sykdom og skade, se her.  Nå har det kommet en kunnskapsoppsummering fra et internasjonalt ekspertpanel, som ble publisert i British Medical Journal i oktober i fjor (BMJ 2018; 363: k4169). Tolkningen er fortsatt at oksygen ikke nødvendigvis er bra hvis saturasjonen er bare noenlunde.

En nylig kunnskapsoppsummering viser at for mye oksygentilskudd øker dødeligheten for medisinske pasienter på sykehus. For pasienter med hjerteinfarkt eller slag anbefales det å IKKE starte oksygen hvis saturasjonen er over 90-92%.

Grensene varierer noe avhengig av sykdom eller skade. For akutte kirurgiske pasienter anbefaler ekspertene å holde saturasjonen under 96% dersom de allerede ligger med oksygen, med andre ord skal man ikke gi oksygentilskudd til pasienter med saturasjon over 95%, og redusere tilskuddet hvis de allerede får.

Det er noen unntak som er viktige: Ved pneumothorax, kullos-(CO)-forgiftning, og akutt blødning gjelder retningslinjene ikke. For pasienter med lav hemoglobin på grunn av akutt blødning er det antagelig gunstig dels å ha full metning av det hemoglobin som er tilbake, og dels å få det lille ekstra tilskudd av fysisk oppløst oksygen i blodet som man kan få med oksygentilskudd.

Konklusjonen på siste innlegg om dette var: Inntil vi vet bedre tror jeg at et godt råd er å sikre at pasientene har en perifer saturasjon på 94-96%, men antagelig er prisen for en høyere saturasjon at man øker frie oksygenradikaler og dermed uheldige effekter i en grad som fører til skade. Hvis jeg selv var pasient: 94-96%, takk.Dette står seg fortsatt.