KITS2 – Kurs i Traumesykepleie på Intensiv.

Avdeling for Traumatologi på Oslo Universitetssykehus, Ullevål har i samarbeid med fagsykepleier på Nevro Intensiv og intensivsykepleier på Post Operativ, jobbet med å utvikle kurset KITS2 «Kurs i Traumesykepleie på Intensiv».

Kurs i traumesykepleie (KITS), er et grunnkurs i traumebehandling. KITS har fokus på viktigheten av et systematisk initialt traumemottak med ABCDE tilnærming etter ATLS prinsippet.
På kurset er det øvelsesstasjoner (fri luftvei, nakkekrage, logroll og caser) og undervisning om skader i ulike deler av kroppen.

I Norge er det per nå ingen kurs som retter seg mot sykepleiere som tar seg av traumepasienten etter initial behandling.
KITS2 har derfor blitt utformet med mål om å gi sykepleiere på overvåkningsavdelinger (post-operativ og intensiv) økt kompetanse og kunnskap om traumepasienten.

Illustrasjonsfoto: Oslo Universitetssykehus

Traumerelaterte skader, assosierte skader, kroppens respons på traume, tegn til blødning og hvilke komplikasjoner som kan oppstå er noe av det som vil bli gjennomgått på KITS2.

Kurset er interaktivt og har flere case-gjennomganger med pasienter med ulike problemstillinger (thoraxskader, abdominalskader, hodeskader etc.).
Deltakerne skal komme med innspill om hvordan de vil forberede seg til mottak av pasienter med ulike skader og hva de vil ha fokus på og prioritere i videre i behandling.

  • varighet: 1 dag
  • antall kursplasser: 20
  • krav: gjennomført og bestått KITS
  • kursavgift:  1000 kr
  • kursmateriell: kursmanual (sendes ut 2 uker før kurset)
  • neste kurs: Ullevål 9 mai, 2019
  • kurs i høst: uke 46 (dato kommer) under «Nasjonal team- og traumesamling» i Trondheim

 

Påmelding til Synnøve Hvidevold Moe: SYNMOE@ous-hf.no