Presisering av prosedyren «Livreddende førstehjelp ved penetrerende skader – blødningskontroll»

Skrevet av overlege Inger Lund-Kordahl og Joakim Jørgensen, overlege ved avdeling for traumatologi, OUS

Den nasjonale, evidensbaserte retningslinje for prehospital blødningskontroll og bruk av turniké (Livreddende førstehjelp ved penetrerende skader – blødningskontroll) ble publisert i mai 2018.

På bakgrunn av stadig innkomne spørsmål og henvendelser om indikasjon og plassering av turniké, følger her en presisering av prosedyren.

Først og fremst må det understrekes at turniké ikke er primærtiltak for blødende ekstremitetskader i sivil prehospital skadehåndtering.

Med utgangspunkt i tilgjengelig fagkunnskap og «best practice» retningslinjer er nåværende anbefaling at blødningskontroll oppnås ved følgende prioriterte rekkefølge:

  1. direkte kompresjon og komprimerende bandasje
  2. pakking (uten bruk av spesialbandasjer/hemostatiske bandasjer)
  3. ved livstruende blødning på armer og ben som ikke kan stoppes med direkte kompresjon og pakking, kan spesielt opplært personell i gruppene bruke turniké
  4. straks omstendighetene tillater det og avansert prehospital tjeneste kommer frem, skal behovet for fortsatt turniké vurderes, og om mulig fjernes hvis blødningen kan kontrolleres på andre måter

Unntak ved pågående livstruende vold (PLIVO) og masseskade:

Innsatspersonell kan bruke turniké som et taktisk verktøy for å sikre rask evakuering fra usikre områder i tillegg til egen- og makkerredning. I sivil prehospital skadehåndtering vil det i all hovedsak være aktuelt for innsatspersonell fra politiet.

I masseskadesituasjon kan det være aktuelt å bruke turniké som primærhåndtering ved livreddende førstehjelp.

Ved bruk av turniké skal den plasseres så tett inntil skaden som mulig (5-10 cm ovenfor for skaden). Ved tvil om hvor skaden sitter, ved mistanke om flere skader eller ved PLIVO og masseskade, kan turniké plasseres i lyske eller i armhule. Når den taktiske situasjonen tilsier det, skal behovet for turniké revurderes og plasseres så tett inntil skaden som mulig.

Heldigvis er PLIVO og masseskadesituasjoner svært sjelden i Norge og turniké brukes derfor kun når spesielt opplært personell ikke oppnår blødningskontroll ved direkte kompresjon og komprimerende bandasje eller pakking av såret.