Velkommen til NAKOS-dagene 2019!

Skrevet av Siri Idland

Konferansen foregår i Bergen og starter med fagmøter 3. og 4. juni. Det er lagt opp til et spennende program for fagdag for medisinsk nødmeldetjeneste mandag 3. juni. I tillegg skal Norsk hjertestansregister ha registrarsamling og det blir fagdag om NAKOS-portalen samme dag.

Selve fagkonferansen foregår 5. og 6. juni. Programmet er klart og det blir fire varierte og interessante sesjoner å følge disse to dagene.
Temaene det fokuseres på under fagkonferansen er:

  • Brann
  • Skred og
  • Mountain lab,
  • Forgiftninger og overdoser
  • Hjertestans under spesielle forhold

Det blir innlegg med både prehospitalt fokus og fra akuttfasen inhospitalt.

For mer detaljer om programmet og påmelding, gå inn på www.nakosdagene.no

Vi håper å se deg i Bergen i juni!