Regional traumesamling Helse Midt

Sykehuset i Levanger inviterer til regional traumesamling i samarbeid med regionalt traumesenter og NKT traume.

Vi har i år bestemt oss for å ha et variert program uten noen rød tråd. Det vil bli mange konsise forelesninger innenfor mange ulike temaer som innbefatter traumepasienten.

Eksempel: Fullblod til traumepasienten, hypotermi, pasient caser, den regionale pasienten, hodeskade osv.

Målgruppen er alt personell som deltar i behandlingen av traumepasienten.

Detaljert program og påmelding finner du her

Gratis kurs.

Velkommen hilsen Levanger sykehus, Region Helse Midt