Traumeplan som app!

Traumeplan – Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem er nå lansert som app!

Traumeplan har siden 2016 eksistert i en nettbasert løsning på egen nettside, og nå er den også tilgjengelig i app-formatet. Traumeplan-appen er åpent tilgjengelig for alle. Målet er å sikre bedre behandling av alvorlig skadede pasienter.

Søk på MyMedicalBooks og du finner Traumeplan der sammen med andre prosedyrebøker.

Norges første nasjonale traumeplan ble lansert i 2006. I 2016 forelå den som nettbasert løsning utarbeidet av Nasjonalt kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume). NKT-Traume har også håndtert utviklingen av den nye app-løsningen som nå er klar for bruk!

Traumeplan kan du søke frem via appen MyMedicalBooks, der også flere andre prosedyrebøker er tilgjengelige, blant annet Traumemanualen. Du har også tilgang til Traumeplan via nettsiden www.traumeplan.no

Har du spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med Tone Slåke, daglig leder, NKT-Traume.

Du kan lese mer om arbeidet med Traumeplan her!