113 Førstehjelp

Skrevet av Siw L. Osmundsen

Publikumsinformasjon om livreddende førstehjelp skal lanseres på et nytt nettsted til sommeren.  NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) er snart klare for å lansere nettstedet www.113.no som 113 Førstehjelp.
Nettstedet skal bla. inneholde:

  • Oppdatert publikumsinformasjon om livreddende førstehjelp – hvordan kan du redde liv dersom noen du kjenner blir rammet av hjertestans, hjerneslag, alvorlige skader eller hjerteinfarkt
  • Publikumsinformasjon om AMK/113-sentralene – når skal du ringe 113, hva kan de hjelpe deg med og hva blir du spurt om
  • Oversikt over offentlig tilgjengelige hjertestartere (Hjertestarterregisteret) – hvor kan du finne nærmeste hjertestarter – der du bor – der du jobber (ligger på nettstedet i dag)
  • Oppdatert informasjon om den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv og alle delprosjektene

Innholdet på nettstedet skal tilpasses voksne legfolk som ikke har tatt et praktisk førstehjelpskurs, eller de som ikke har vært på kurs på lenge, dvs. flertallet av den norske befolkningen.
Denne målgruppen for informasjonen skal samtidig oppfordres til å delta på et praktisk førstehjelpskurs for å lære mer.
Målet er at flest mulig skal kunne gjøre vurderinger og utføre akutte tiltak, under ledelse av 113, før den profesjonelle hjelpen kommer. Befolkningen skal gjøres kjent med 113-sentralenes viktige funksjon i akutte situasjoner. Et mål i arbeidet er å bidra til bedre samhandling mellom 113 og innringer, ved å øke kunnskapen om hva 113-operatøren trenger å vite og at 113 vil lede førstehjelpsinnsatsen via telefonveiledning.

Hele den akuttmedisinske kjeden må være sterk. Ambulansetjenesten har over mange år økt kvaliteten på utdanning og egen praksis. Norge har dermed en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  Strategien er nå å mobilisere publikum som akuttmedisinsk ressurs, slik at de er beredt og kompetente til å kunne gi førstehjelp. Tanken er at det er publikum som er til stede og som kan mobiliseres de første minuttene.

En forutsetning for at hjelpen skal komme raskt frem er at publikum gjenkjenner symptomer og ringer etter hjelp. Samtidig må de lære hva som er alvorlige symptomer. Vi vet at mange kvier seg for å ringe 113 og heller ringer noen de kjenner når akutt sykdom oppstår.
Når minuttene er avgjørende er befolkningen en ressurs, som med økt kompetanse kan benyttes bedre.

Målet er å øke overlevelse og redusere varige funksjonstap ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus.

113 Førstehjelp er et lavterskel-tilbud, som skal være en pålitelig kilde som gir førstehjelpsråd til befolkningen. Forhåpentligvis vil det bidra til at publikum ønsker å lære mer. Nettstedet er ikke utformet som kurs, men vil oppfordre publikum til å ta praktiske kurs, hvor de får trent på de viktigste ferdighetene innenfor førstehjelpen.

For å lykkes med å være befolkningens prioriterte kilde til pålitelige førstehjelpsråd er vi avhengig av at alle, med engasjement for førstehjelp, henviser til nettstedet som en trygg kilde med helsemyndighetenes kvalitetssikrede førstehjelpsråd.

Vi ser fram til lanseringen av nettstedet 113 Førstehjelp til sommeren.
Har du spørsmål om dette kan du kontakte prosjektleder ved NAKOS på siw@nakos.no