Det første KITS2 kurset er nå gjennomført!

Skrevet av Knut Magne Kolstadbråten

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og avdeling for traumatologi Oslo universitetssykehus Ullevål utvider kursporteføljen med KITS2

Det første KITS2 ble arrangert på Ullevål sykehus 9. mai. med 19 deltagere fra ulike sykehus i Helse-Sør Øst.
Før kurset hadde deltagerne forberedt seg ved å lese gjennom kursmanualen som er utarbeidet til kurset.
Kurset er et interaktivt kurs med flere case-presentasjoner hvor man diskuterer forebygging, behandling og observasjoner av ulike skader.
Temaer som ble gjennomgått på kurset var;  mottak av pasient på intensiv, skader i thorax, skader i abdomen, skader i bekken og ekstremiteter, hodeskader og ryggmargskader. Både deltagere og instruktørene var strålende fornøyd med kursdagen. Det var sykepleiere fra ulike avdelinger og sykehus, variert bakgrunn og erfaring førte til gode diskusjoner i de ulike temaene.
Det vil bli arrangert et kurs i september og et kurs i uke 46 under Traume og teamsamlingen i Trondheim.

 

Kjersti:

» Jeg har lang erfaring med å ta imot traumepasienter som intensivsykepleier ved Nevrointensiv, Ullevål. Kurs i traumesykepleie, KITS 2 var et lærerikt og nyttig kurs om komplekse utfordringer hos denne pasientgruppen. Det var også nyttig å høre erfaringer fra sykepleiere fra andre sykehus.»