Kjeden som redder liv! Se filmen!

Hva skjer når en ulykke inntreffer? Hvordan fungerer systemet som skal ivareta den potensielt alvorlige skadde pasienten? Denne filmen som er laget av traumeenheten på St. Olavs hospital gir innblikk!

Pasientbehandlingen starter allerede på skadestedet. Det handler om å redde liv og gjøre de rette tiltakene. Deretter transporteres den skadde pasienten videre til riktig behandlingsnivå. I løpet av tiden som nå har gått, har ambulansetjenesten allerede kommunisert og samarbeidet med politi, brann- og redningstjeneste og akuttmottaket på sykehus. God kommunikasjon og godt samarbeid er grunnleggende.

Det handler om å spille hverandre gode, gi stafettpinnen videre og alltid være et hestehode foran.
– Marianne Dahlhaug, traumekoordinator ved St. Olavs hospital.

– En ulykke kan være så mye; alt fra den store bussulykken til de små hjemmeulykkene. Til felles har de én ting: Den skadde pasienten. Alle aktørene som bidrar i behandlingskjeden av den skadde pasienten, har en like viktig rolle. Det handler om å spille hverandre gode, gi stafettpinnen videre og alltid være et hestehode foran. Da er god kommunikasjon og godt samarbeid grunnleggende, forteller traumekoordinator Marianne Dahlhaug ved St. Olavs hospital.

Sykehuset lanserte nylig denne filmen som gir et godt innblikk i hvordan pasientforløpet ved St. Olavs hospital fungerer i praksis. Filmen viser hvor viktig det er at alle ledd i akuttkjeden samarbeider og kommuniserer. Scenene som vises i filmen er fra den nasjonale helseøvelsen som ble avholdt i november 2018. Her simuleres blant annet en bussulykke med mange unge og hardt skadde involvert, for å vise pasientforløpet fra skadested til St. Olavs hospital.

– Alle ledd i akuttkjeden må fungere perfekt skal man gi optimal behandling av den potensielt alvorlig skadde pasienten. Behandlingen starter allerede på skadestedet, sier Dahlhaug.

Ambulansetjenesten møter den potensielt skadde pasienten på skadestedet og er første ledd i systemet som ivaretar han eller henne. Deres mål er å redde liv og helse, men samtidig er det viktig for tjenestens folk å tenke på egen sikkerhet. Samarbeid og kommunikasjon mellom ambulansetjenesten, politiet og brann- og redningstjenesten er nødvendig. For å trygge skadestedet slik at ambulansetjenesten kan konsentrere seg om livreddende arbeid, er tjenesten avhengig av kompetansen som politiet og brann- og redningstjenesten innehar. Når forholdene er sikret, kan ambulansefolkene gå inn og stabilisere vitale funksjoner, stoppe blødninger, sikre at pasienten puster og gjøre nødvendige livreddende tiltak.

Neste skritt er transport til sykehuset. Når pasienten(e) kommer inn på sykehuset, vil et team av spesialister stå klare og vente på pasienten. For at dette traumeteamet skal forberede seg best mulig, er samarbeid og kommunikasjon livsviktig. Ambulansetjenesten må videreformidle informasjon til sykehusets traumeteam. Under transport til sykehuset får sykehuset informasjon om antall pasienter, skadeomfang og skadenes alvorlighetsgrad.

Ved St. Olavs hospital består traumeteamet av 11 personer som ledes av den mest erfarne kirurgen som er på vakt. Han eller hun er traumeleder. Ved en ulykke er det et stort forberedende arbeid som settes i gang av dette traumeteamet. Det kan være operasjoner må utsettes og andre forberedelser som å bestille blod etc. kan være nødvendige.

– Ambulansetjenestens mål er å redde liv og helse, starte behandling og transportere den skadde pasienten videre til riktig behandlingsnivå, sier Dahlhaug.

I filmen over som er laget av St. Olavs hospital, får du et godt innblikk i systemet som ivaretar pasienten. Opptakene er gjort under Nasjonal Helseøvelse ved St. Olavs hospital, november 2018.