Et vellykket nettverksmøte for Helse Nord

Skrevet av Mari Mørkved

Det 13. nettverksmøtet for Helse Nord, siden nettverkets opprinnelse i 2011, ble nylig gjennomført på den vakre øya Lovund, ved Helgelandskysten.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen var vertskap for årets møte og de hadde sørget for et spennende faglig program, samt svært dyktige forelesere. Videre fungerte møtet som en arena for erfaringsutveksling mellom sykehusene. Noe som bidro til både engasjerte diskusjoner og samhandling.

Øya Lovund er en vakker perle på Helgelandskysten og som møtedeltakerne var så heldige å få oppleve. Samtidig ga plasseringen av møtet deltakerne en større nærhet til hvordan det kan være når alvorlige ulykker skjer i små lokalsamfunn, langt fra hjelp. Deltakerne ble tatt igjennom hvilke utfordringer det kan skape for redningsarbeidet rent praktisk, men også hvilke påkjenninger det kan påføre et lite lokalsamfunn, hvor alle kjenner alle. Casene som ble presentert på møtet berørte oss alle.

 

En stor takk rettes til arrangørene, for et svært vellykket møte!