Pågående høringer

Ny struktur for legers spesialistutdanning, ny forskrift om akuttmedisin.